Papież Jan Paweł II o "Gryfie Pomorskim" (fragment homilii wygłoszonej w Gdyni, 11 czerwca 1987 r.):

„(…) Nie mogę jednak nie zwrócić się dziś w sposób szczególny do potomków prasłowiańskich, lechickich Pomorzan, do drogich nam wszystkim Kaszubów, którzy do dzisiaj zachowali swoją etniczną tożsamość i swoją mowę o słowiańskim rdzeniu.
Wiem, że Kaszubi zawsze byli i pozostali wierni Kościołowi. Tu, na Kaszubach, w okresie Reformacji i w okresie rozbiorów, obrona katolicyzmu złączyła się nierozerwalnie z obroną polskości. W latach przed pierwszą wojną światową duchowni zapoczątkowali ożywioną pracę samokształceniową i spółdzielczą wśród rybaków i chłopów kaszubskich, mającą na celu obronę przed germanizacją. Także świeccy działacze kaszubscy łączą obronę polskości z religią. Słynny Antoni Abraham często zaczynał rozmowę od słów: „Jeśli jesteś Polakiem i wierzysz w Boga…” Ten sam motyw przewija się w twórczości wybitnych kaszubskich poetów. Hieronim Jarosz Derdowski napisał w jednym z utworów: „Czujce tu ze serca toni skład nasz apostolści: Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polści” (O panu Czorlińscim, co do Pucka po sece jachoł); on też kończy refren hymnu kaszubskiego tak dobrze nam znanymi słowami: „My trzymamy z Bogiem!”. Aleksander Majkowski mawiał: „Z Polską łączą nas krew, dzieje i Kościół jeden”.

Nic więc dziwnego, że kiedy w czasie drugiej wojny światowej obie wartości: polskość i wiara zostały zagrożone, Kaszubi, jak zresztą i cały kraj, natychmiast zorganizowali obronę. „Gryf Kaszubski” – „Gryf Pomorski” – gdańscy harcerze Szarych Szeregów – ileż te nazwy mówią nam wszystkim!

Drodzy bracia i siostry Kaszubi! Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości.” (…)


Jan Paweł II
Gdynia, 11 czerwca 1987 r.

Zobacz fragment: plik WMV (4,7MB).

Alojzy Dambek:

Jestem synem głównego założyciela i dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” porucznika Józefa Dambka. W momencie zabójstwa przez gestapo mojego ojca 4 marca 1944 roku byłem 10-letnim młodzieńcem. Pamięć o moim ojcu i jego kolegach i koleżankach z „Gryfa Kaszubskiego”, a potem z „Gryfa Pomorskiego” nigdy nie zatarła się i głęboko tkwi w moim sercu i we wspomnieniach.
Jestem głęboko wdzięczny Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego, marszałkom: Janowi Kozłowskiemu i Markowi Biernackiemu, dzięki którym ta mapa interaktywna mogła powstać. Podziękowania należą się geodecie województwa pomorskiego, a także Instytutowi Pamięci Narodowej, szczególnie Pionowi Edukacyjnemu w Gdańsku oraz Kaszubsko-Kociewskiemu Stowarzyszeniu im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.
Dzięki temu zbiorowemu wysiłkowi możemy zapoznać społeczeństwo naszego województwa i całej Polski ze wspaniałą historią konspiracji na Pomorzu podczas II wojny światowej, a szczególnie z największą organizacją konspiracyjną Tajną Organizacją Wojskową „Gryf Pomorski”. Opracowanie powyższe szczególnie polecam młodemu pokoleniu Polaków, aby bohaterskie czyny żołnierzy „Gryfa” utkwiły w ich sercach i pamięci, a przez to na zawsze zostały zachowane w historii Polski.

Dziękuję bardzo
kwiecień 2005